Wybierz język:
» polski

Witamy na stronie firmy AGJ-Jaworscy Spółka Jawna

Nasza działalność to suszenie warzyw metodą tradycyjną tj. gorącym powietrzem oraz ich dalsza obróbka i uszlachetnianie.

Program Zrównowazonego Rozwoju Rolnictwa

Firma AGJ Jaworscy od 2008 roku uczestniczy w projekcie Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa, którego celem jest minimalizacja obciążeń ekologicznych związanych z uprawą. Aby ten cel osiągnąć wspomagamy prowadzone przez lokalne samorządy i Ośrodki Doradztwa Rolniczego szkolenia w zakresie Dobrej Praktyki Rolniczej dotyczące:

  • - polepszenia stanu gleb – poprzez nadzorowanie zgodnego z wymogami prawnymi stosowania nawozów i środków ochrony roślin, wnoszenia składników
      pokarmowych do gleby poprzez sianie poplonów,
  • - polepszanie struktury gleby i zapobieganie erozji – poprzez pozostawianie resztek pożniwnych na zimę i uprawę poplonów,
  • - ochrony wód oraz żyjącej wokół flory i fauny – poprzez pozostawienie strefy buforowej dla ich rozwoju,
  • - bioróżnorodności – stwarzanie naturalnych warunków dla życia, rozwoju populacji i zimowania zwierząt żyjących na danym obszarze.

Podejmowanie przez nas działania przyczyniają się do zachowania i poprawy równowagi biologicznej podczas prowadzonej produkcji rolniczej. Programy realizowane przez naszych dostawców są przez nas monitorowane i dokumentowane.

© Copyright 2009 by AGJ Jaworscy - all rights reseved
Design by RSO.pl

AGJ-Jaworscy Spółka Jawna
ul. Lubelska 22; 21-025 Niemce
jacek@lu.home.pl